Junior Ranger a dobrovolnictví

Všichni členové předsednictva, stejně jako všichni muži a ženy, kteří převzali vedení místních skupin nebo zvláštní úlohy, pracují na dobrovolné bázi. Kromě toho se práce spolku účastní mnoho rodičů některých Junior Rangerů a spolupracují tak společně se Správou Národního parku při různých aktivitách.

Možnosti dobrovolné spolupráce:

  • Spolupráce při programech Junior Ranger
  • Průvodcovské služby volunteer rangerů pro rodin
  • Spolupráce při větších akcích pro veřejnost
  • Prezentace práce Junior Rangerů na infostáncích
  • Spolupráce na infostáncích Stráže přírody – rangerů NP Bavorský les
  • Podpora v rámci kontroly oblasti
  • Spolupráce při výzkumných projektech.

Správa Národního parku naopak výraznou měrou svým personálem podporuje aktivity Junior Rangerů. Spolupráce mezi Správou Národního parku a spolkem Junior Ranger e.V. (občanská společnost), příkladně ukazuje, jak veřejná správa a občanské angažmá mohou – a obě strany z toho profitují – úspěšně sledovat společné cíle.