Odkud pochází pojem „Ranger“?

  • V roce 1755 bojovala v Severní Americe, v údolí řeky Hudson Velká Británie proti Francouzskému vojsku, které mělo indiánské spojence. Aby byli připraveni i na nekonvenčně bojující indiány, dostal major Robert Rogers úkol vytvořit oddíl z vojáků, lovců a dřevorubců. Po jejich veliteli se tato pestrá skupinka jmenovala „Rogers Rangers“.
  • Prvním Rangerem v Národním parku byl Harry Yount, přezdívaný „Rocky Mountains Harry“, bývalý veterán z občanské války a lovec buvolů, který v Národním parku Yellowstone měl za cíl zastavit nezkrocné pytláctví. Po dvouletém nasazení roku 1881 frustrován tento cíl vzdal.
  • Dnes je pojem „Ranger“ na celém světě znám jako práce zaměstnance velkých chráněných území (oblasti divočiny, Národní parky, státní parky, přírodní parky, biosférické rezervace)

 

Vedení a další vzdělávání Junior Rangerů s cílem, aby jako budoucí vedoucí převzali odpovědnost a úkoly v místních skupinách spolku je formulována ve stanovách spolku Junior Ranger.

V Národním parku Bavorský les mohou být angažovaní Junior Rangeri, kterým je nejméně 16 a nejvíce 30 let, mají Junior Ranger diplom a vyznamenali se příkladnou aktivitou v místních skupinách jmenováni Volunteer Rangery za účelem podpory Stráže Národního parku.

Dne 15.11.2013 podepsal Dr.Franz Leibl, ředitel Správy Národního parku a Alexander Muthmann, předseda spolku „Junior Ranger e.V.“ smlouvu o spolupráci, která upravuje nasazení Volunteer – Rangerů.

Jedná se o činnost dobrovolnou, je placena jen náhrada nákladů na cestovné a stravu ve výši 30 € za celodenní práci. Pro vyplacení bude Správou Národního parku poskytnut spolku roční rozpočet.

Další podmínkou pro kvalifikaci jako Volunteer-Ranger je účast na akcích dalšího vzdělávání Správy Národního parku resp. Stráže NP.

Co je to Volunteer?

Ve všech Národních parcích a velkých chráněných územích na světě pracují dobrovolníci, kteří svým bezplatným nasazením podporují správu chráněného území.