Cíle spolku

(§ 2 stanov)

  • Šíření myšlenky Národních parků u dětí a mládeže.
  • Podpora integrace a akceptance Národního parku v regionu.
  • Ekologická výchova a zažití přírody.
  • Spolupráce a podpora Stráže přírody NP
  • Další vzdělávání mládeže s cílem, převzít úlohy v místních skupinách.
  • Spolupráce s skupinami Junior Ranger na národní a mezinárodní úrovni.

Uspořádání podle cílových skupin

Spolek neorganizuje zajímavý program jen pro mladší děti, ale nabízí i starším a dlouholetým Junior Rangerům zajímavé činnosti jak v Národním parku, tak i na národní a mezinárodní úrovni. Tak abychom byli schopni nabídnout nejlepší možné aktivity, byly roku 2014 kromě regionálních struktur vytvořeny i skupiny podle věku: 
  
Děti z základního programu Junior Ranger věk 11-12 let
Děti z spolku Junior Ranger věk 11 -13 let
Děti z spolku Junior Ranger věk 14 – 15 let
Mládež spolku Junior Ranger od 16 let (Volunteer-Ranger)